subject

50


1. у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?

а: ..анок, а..рус, ..едзь, ..речний, під..рунтя

б: а..укати, ла..ідний, з..ортати, о..ляд, ..уляти

в: ..олова, ..азель, ..ончар, ..лянути, ..ортати

г: а..роном, до..ляд, ..аздиня, ..умор, ва..а


2. у якому рядку в усіх словах буквосполучення "дж" і "дз" позначають один звук?

а: дзвін, джерело, їжджу, кукурудза

б: підзахисний, джміль, підзолотити, піджарити

в: надземний, відзначати, дзиґа, підживлення

г: надзвичайний, підживитися, джунглі, відзнака


3. у якому рядку між словами слід вживати прийменник "у"?

а: зайди (у, в) клас, успіх (у, в) роботі, стояти (у, в) болоті, плавати (у, в) озері

б: зайшов (у, в) клас, стояв (у, в) воді, взяв (у, в) сестри, жила (у, в) одесі

в: лежала (у, в) лікарні, відніс (у, в) хату, була (у, в) італії, приїжджала (у, в) львів

г: приїзд (у, в) київ, працював (у, в) лабораторії, удар (у, в) спину, глянь (у, в) вікно


4. укажіть, у якому рядку в усіх словах можливе чергування "у"/"в".

а: вправа, влада, уболівати, вказівка, указка

б: взимку, увечері, уже, упав, ударити

в: вплив, вступ, враження, вчителька, утруднення

г: урожай, удача, указ, умова, уява


5. у якому рядку між словами слід вживати прийменник "в"?

а: був (у, в) архіві, сидів (у, в) барлозі, приїде (у, в) травні, плавати (у, в) океані

б: сидіти (у, в) ямі, позичити (у, в) андрія, потреба (у, в) спілкуванні, приходив (у, в) четвер

в: бігти (у, в) сад, приїзд (у, в) чернівці, бачив (у, в) журналі, ходив (у, в) музей

г: зайди (у, в) інститут, вчитися (у, в) інтернаті, жити (у, в) ірпені, їздити (у, в) угорщину


6. порушено норми чергування "у"/"в" у рядку:

а: перебувати у європі, як і в усіх

б: хмари у височині, вправи у підручнику

в: сказати у відповідь, зміни в суспільстві

г: грім у небі, гарно в сукні


7. укажіть рядок, у якому всі слова мають подвійний наголос:

а: вимога, дочка, мережа

б: індустрія, чорнослив, шофер

в: абиколи, спина, договір

г: назавжди, помилка, слізьми


8. правильно наголошено всі слова в рядку:

а: подруга, насмішка, квартал, веретено

б: причіп, сімдесят, виразний, судно

в: випадок, загадка, каталог, клейовий

г: новий, сантиметр , вишиванка, зозла


9. у якому рядку наголос падає на перший склад?

а: висіти, квартал, дрова, спина

б: заочі, просіка, віч-на-віч, житло

в: обух, етнос, вигадка, щавель

г: донька, загадка, олень, курятина


10. знайти речення, у яких треба вжити "у":

а: скоро заб’ється їжак (в)у своє кубло на всю зиму.

б: від спеки (у)(в)день ховається, а (в)(у)вечері від комарів.

в: навчання (у)(в) щасті прикрашає, а (у)(в) нещасті потішає.

г: в (у) нього не розживешся і серед зими льоду.


11. уподібнення приголосних відбувається в усіх словах рядка:

а: баскетбол, кігті, решето

б: вогко, книжка, грядка, низько

в: сміється, доріжка, екзамен

г: зчистити, розжарити, зшити, дочці


12. уподібнення приголосних звуків не відбувається в усіх словах рядка:

а: вогко, просьба

б: книжці, вокзал

в: грядка, гриб

г: цвях, легко

ansver
Ответов: 2
Всего вопросов: 19109570