subject

Скласти речення з субстантивованим прикметником (тим, що був прикметник а став іменник. наприклад: черговий) ​

ansver
Ответов: 2
Всего вопросов: 19109570