Есть ответ 👍

Твiр на тему "взаэмини людини з природою",10-20 речень!

233
433
Посмотреть ответы 2

Ответы на вопрос:


Все, що є на землі – унікальне, адже воно єдине у своєму роді.кожного, напевно, цікавить, а які ж повинні бути взаємини людини з природою? я вважаю, що людина, перш за все, повинна поважати і дбати про природу. людина немає права руйнувати те, що створила природа. природа радує нас, і ми повинні їй. ми повинні доглядати за нею. якщо у тебе на подвір'ї виросте маленька квіточка, а ти випадково на неї наступиш, то ти зробиш боляче не тільки природі, а собі, бо ти знищив часточку природи. дуже часто ми не замислюємося над своїми вчинками, а , можливо, якби подумати, то сьогодні ти б не викинув на землю сміття і не забруднив навколишнє середовище. щоб зберегти відносини з природою треба дати шанс собі на успіх. адже людина може все, коли цього захоче. людина може зруйнувати природу, а може й відновити. все в її руках. отже, щоб досягти гармоніїї з природою, потрібно дотримуватися простого правила: не шкодити природі, не забруднювати воду, повітря, ліс. я бажаю успіхів, в цій складній справі: знайти спільну мову з природою!

Відповідь:

Тому що не важлива назва міста. Під час війни були розрушені тисячі міст, містечок, сіл нашої країни. Після перемоги  в багатьох цих містах на відбудові працювали полонені німці.

Війна, розруха, відчай - це була біль не одного будинку чи міста. Тому така історія могла трапитися в будь-якому населеному пункті.

Пояснення:

Реши свою проблему, спроси otvet5GPT

 • Быстро
  Мгновенный ответ на твой вопрос
 • Точно
  Бот обладает знаниями во всех сферах
 • Бесплатно
  Задай вопрос и получи ответ бесплатно

Популярно: Українська література

Caktus Image

Есть вопросы?

 • Как otvet5GPT работает?

  otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса.
 • Сколько это стоит?

  Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны.
 • Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?

  Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое!
 • В чем отличия от ChatGPT?

  otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.

Подпишись на наш телеграмм канал

GTP TOP NEWS