Есть ответ 👍

Твір на тему чистота запорука здоров'я

198
326
Посмотреть ответы 2

Ответы на вопрос:


ця крилата фраза, як правило, асоціюється в нас із прибиранням будинку або миттям рук перед їжею. але мало хто усвідомлює наскільки важливо підтримувати чистоту внутрішніх органів нашого організму, і насамперед шлунково-кишкового тракту (шкт). адже давня китайська медицина стверджує, що до 95% захворювань спричиняє забруднення товстої кишки. без очищення товстого кишківника неперетравлені залишки їжі починають гнити і бродити, утворюючи токсини, які розносяться організмом, вражаючи печінку, нирки, легені, серцево-судинну і ендокринну системи.  перші симптоми зашлакованості: відчуття відсутності енергії, стомлюваність, дратівливість, головні болі, утруднення в скиданні ваги, обкладений язик, неприємний запах із рота.


Лелека. дмитро павличко. вірш ходить бузько по мочарах у червоних чоботярах, дивиться в прозору воду, ганить жаб’ячу породу: “боже, як мені набридло це моє болотне їдло, ці витрішкуваті жаби без найменшої приваби! десь читав я, що французи жаб їдять, як чорногузи. але в них ті жабенята – тільки на великі свята. ну, а я ж у свята й будні їм створіння ці паскудні; на вечерю й на сніданок я ковтаю цих поганок. а в обід на перше й друге – холодушки й зеленуги. так навчився з лелечати, та пора вже з цим кінчати. геть ненависну дієту! краще їсти з очерету листя! все! доволі! крапка! ” втім, поглянув – скаче жабка. ось вона! – завмер лелека. придивляється здалека і підходить неквапливо він до неї – “що за диво ? ! не така вона й почварна, просто навіть дуже гарна. очі завеликі трішки, та зате які там ніжки! граціозна, наче скрипка, жабка-лапка, жабка-рибка. викупана, чиста, свіжа, рай солодкий, а не їжа! ” і дієту він ламає: клац! – і жабки вже немає.

Реши свою проблему, спроси otvet5GPT

 • Быстро
  Мгновенный ответ на твой вопрос
 • Точно
  Бот обладает знаниями во всех сферах
 • Бесплатно
  Задай вопрос и получи ответ бесплатно

Популярно: Українська мова

Caktus Image

Есть вопросы?

 • Как otvet5GPT работает?

  otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса.
 • Сколько это стоит?

  Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны.
 • Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?

  Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое!
 • В чем отличия от ChatGPT?

  otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.

Подпишись на наш телеграмм канал

GTP TOP NEWS