Есть ответ 👍

Твір роздум на тему "бережи здоров'я з молоду.

272
403
Посмотреть ответы 2

Ответы на вопрос:


бережи здоров`я з молоду

всі батьки та рідні піклуються про здоров’я своїх дітей. скільки разів доводиться чути: «обов’язково поснідай», «поїж, а потім підеш гуляти! », «мий руки перед їжею! » це тільки окремі приклади того, чого від дітей вимагають дорослі.

навіщо все це робити? поки діти маленькі, їх організм росте і розвивається, він потребує багато енергії. якщо змалечку не слідити за харчуванням, то в дорослому віці це може обернутися бідою. безліч захворювань кишково-шлунково тракту, зниження зору, погані зуби і нігті, це неповний перелік того, що чекає людину у дорослому віці, якщо вона не приділяє достатньої уваги правильному та своєчасному харчуванні у дитинстві.

практично всі дитячі травми, хвороби, інфекції проявляються з впливом часу у дорослому віці. коли людина виростає, вона починає страждати на різні захворювання і винить себе за те, що не прислухалася до порад дорослих.


Василиса з

Реши свою проблему, спроси otvet5GPT

 • Быстро
  Мгновенный ответ на твой вопрос
 • Точно
  Бот обладает знаниями во всех сферах
 • Бесплатно
  Задай вопрос и получи ответ бесплатно

Популярно: Українська література

Caktus Image

Есть вопросы?

 • Как otvet5GPT работает?

  otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса.
 • Сколько это стоит?

  Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны.
 • Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?

  Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое!
 • В чем отличия от ChatGPT?

  otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.

Подпишись на наш телеграмм канал

GTP TOP NEWS