Есть ответ 👍

Перепишіть подані в дужках іменники ставлячи в потрібній формі 1 так сонцю добре неначе (дитя)

292
453
Посмотреть ответы 2

Ответы на вопрос:


так сонцю добре неначе дитяті


відповідь:

мої літні канікули на морі

я з нетерпінням чекав літні канікули, та от нарешті вони настали. в середині літа ми з батьками планували відвідати море в місті одесі.

на початку літа я гуляв у дворі. ми з друзями весело проводили час, граючи в рухливі ігри: волейбол, баскетбол і футбол. вечорами я із задоволенням дивився цікаві фільми та читав книги.

у липні ми зібралися до моря. коли приїхали до одеси, оселилися в заброньованому готелі. розклавши речі, відразу ж вирішили відвідати міський пляж, який знаходився зовсім недалеко. але нам завадив дощ. раптово почалася сильна злива. перечекавши її в готелі, ми знову пішли до моря. на наш подив, пляж був майже безлюдним. після дощу люди не стали повертатися.

вода була тепла й ласкава, майже без хвиль. так було приємно після довгої дороги зануритися в море! цей пляж привабливий тим, що він піщаний, і біля берега неглибоко. потрібно дуже далеко йти, щоб досягти глибини. ми довго плавали та засмагали на сонечку. після дощу воно не було гарячим, тому ми не боялися обгоріти.

ми намагалися відвідувати пляж майже кожен день. мої літні канікули були незабутніми!

Реши свою проблему, спроси otvet5GPT

 • Быстро
  Мгновенный ответ на твой вопрос
 • Точно
  Бот обладает знаниями во всех сферах
 • Бесплатно
  Задай вопрос и получи ответ бесплатно

Популярно: Українська мова

Caktus Image

Есть вопросы?

 • Как otvet5GPT работает?

  otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса.
 • Сколько это стоит?

  Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны.
 • Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?

  Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое!
 • В чем отличия от ChatGPT?

  otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.

Подпишись на наш телеграмм канал

GTP TOP NEWS