Химия
Химия, 08.10.2019 15:25, GelyaKazarik

Розрахуйте молярну та нормальну концертрацію натрій сульфати з масовою часткою 5%

4.81
132 оценок

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Химия, 26.05.2019 14:13
Яку масу натрій хлориду треба добавити до 400 г розчину цієї солі з масовою часткою 40% щоб приготувати розчин з масовою часткою натрій хлориду 50% !
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 26.05.2019 13:51
Яку масу натрій хлориду треба добавити до 400 г розчину цієї солі з масовою часткою 40% щоб приготувати розчин з масовою часткою натрій хлориду 50% !
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 26.05.2019 18:10
Решить ,хотя бы одну из них. 1. обчисліть масу калій нітрату, яку необхідно розчинити у 120 г води для одержання розчину з масовою часткою речовини 10 % 2. обчисліть об’єм газу (н. що виділиться внаслідок дії над- лишку хлоридної кислоти на розчин натрій карбонату масою 400 г з масовою часткою 37,4 % 3.. обчисліть масу цукру й води, необхідних для приготування 180 г розчину з масовою часткою цукру 15 %. 4. обчисліть масу сульфатної кислоти з масовою часткою 34 %, яку необхідно додати для нейтралізації розчину натрій гідро- ксиду масою 40 г з масовою часткою лугу 15 %.
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 01.07.2019 12:20
Розвязати : 1. у воді масою 160г розчинили сіль масою 40г . укажіть масову частку солі в розчині. 2. до розчину масою 20г з масовою часткою цукру 5% додали розчин масою 30г з масовою часткою цукру 20%. визначте масову частку цукру в новому розчині. 3. розрахуйте маси натрій гідроксиду і води які необхідно взяти для приготування розчину масою 75г з масовою часткою лугу 12 %. 4. до розчину масою 40г з масовою часткою спирту 20% додали розчин масою 80г з масовою часткою спирту 5%. визначте масову частку спирту в новому розчині. відповіді потрібно розписати з формулами и т. д.
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 23.09.2019 18:21
Решите по зимии .


1. визначте молярну концентрацію розчину з масовою часткою na2co3 10% і густиною 1,1 грам/см32. скільки мол в натрій гідроксиду необхідно взяти для виготовлення 0,5 л 4-молекулярного розчину


3. скільки л води необхідно долити до 500мл розчину nho3 з масовою часткою 40% і густиною 1,25 г/см3. щоб утворився розчин з масовою часткою кислоти 10%​
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 08.10.2019 15:32
Розрахуйте молярну та нормальну концертрацію натрій сульфати з масовою часткою 5%
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 08.10.2019 15:28
Яка маса натрій сульфату міститься в розчині масою 50 г з масовою часткою, розчиненої речовини 25 % розрахуйте молярну та нормальну концентрацію.
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 08.10.2019 15:23
Розрахуйте молярну та нормальну концертрацію натрій сульфати з масовою часткою 5%
Ответов: 1
Иконка предмета
Химия, 10.10.2019 13:17

визначте формулу хлоропохідної насиченого вуглеводню з масовою часткою хлору 72,2 % та масовою
часткою карбону 24,41 %. укажіть молярну масу цієї речовини.
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 13.10.2019 17:59
Розрахуйте 1-молярну, 2-нормальну концентрацію розчину натрій сульфату з масовою часткою 5% (в 1 літре розчину)
Ответов: 3
Иконка предмета
Химия, 14.10.2019 14:55
Знайдіть масу кальцій хлориду гексагідрату, який необхідно додати до розчину натрій карбонату об’ємом 47 мл (густина 1,08 г/мл), з масовою часткою солі 25%, щоб отримати розчин з масовою часткою натрій карбонату 10%.
Ответов: 2
Иконка предмета
Химия, 01.11.2019 20:09
Обчисліть масу натрію яку слід додати до 100 мл розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 8%(густина розчину 1,085г/мл),щоб одержати розчин із масовою часткою натрій гідроксиду10%.
Ответов: 3
У тебя есть свой ответ?
Розрахуйте молярну та нормальну концертрацію натрій сульфати з масовою часткою 5%...
Отправлено

Вопросы по другим предметам:

Категория
Литература, 28.09.2019 21:50
У тебя есть свой ответ?
Розрахуйте молярну та нормальну концертрацію натрій сульфати з масовою часткою 5%...
Отправлено