subject
Химия, 08.10.2019 13:10 kkandrashin

1. укажіть валентність карбону в органічних сполуках: а) два ; б) три; в) чотири; г) п’ять2. укажіть загальну формулу гомологів метану: а) сnh2n+2 б) сnh2n-2 в ) сnh2n+1 г ) сnh2n .3. укажіть речовину, що належить до ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену: а) с3н4 ; б) с3н6; в) с5н10; г)
с4н8; 4. у молекулі етилену на відміну від ацетилену, є: а) один подвійний зв’язок між атомами карбону; б) два подвійні зв’язки між атомами карбону; в) потрійний зв’язок між атомами карбону; г) два потрійні зв’язки між атомами карбону.5. укажіть пару речовин, реакція між якими не є реакцією
приєднання: а) пропен і водень; б) етилен і хлор; в) ацетилен і вода; г) пропан і хлор.6. укажіть, до якого типу реакцій належить реакція приєднання води до молекули етину: а) дегідратація; б) гідрування; в) гідратація; г) галогенування.ііі рівень7. складіть рівняння реакцій: а) горіння
бутину в кисні; б) взаємодія пропану із хлором; в) взаємодія етилену з бромоводнем.8. при спалюванні метану утворився вуглекислий газ об’ємом 80 л. якій кількості речовини відповідає такий об’єм? які об’єми вихідних речовин прореагували? іv рівень9. здійснити перетворення: сас2 → с2н2 → с2н6→
с2н5br → c4h1010. на суміш етану і етену об’ємом 20 л подіяли воднем об’ємом 8 л. обчисліть вміст етану у складі початкової суміші.​

ansver
Ответов: 1
Всего вопросов: 19109570