Есть ответ 👍

.(Какое количество вещества ( в молях ) содержится в 2кг ртути? (p. s. - , а то недопустят к экзаменам, ! )).

231
371
Посмотреть ответы 2

Ответы на вопрос:

saveliy8
4,6(37 оценок)

Основная формула: n = m / m, где n - количество вещества, моль m - масса вещества, г m - молярная масса вещества, г/моль m численно равна  mr м (hg) = 200 г/моль следовательно, n (hg) = 2000 г / 200 г/моль = 10 моль
Mon45
4,7(31 оценок)

Дивовижним у «Дон Кіхоті» видаєть­ся саме те, що у ньому відсутня літера­турність, постійно поєднуються ілюзія та реальність, і це робить книгу такою комічною і водночас такою поетичною! Якими пігмеями видаються всі інші кни­ги поруч із цією!

Г. Флобер

Світове визнання Мітелю де Сервантесу здобув роман «Премудрий гідальго Дон Кіхот Ламанчський», який письменник почав писати, перебуваючи у в’яз­ниці. На мій погляд, ця обставина має глибокий символічний зміст: один із найсвітліших героїв світової літератури. Лицар Сумного Образу, з’явився в уяві свого творця, коли той перебував за ґратами. Тож і не дивно, що центральною проблемою роману Сервантеса став конфлікт між ідеалом та дійсністю.

Збіднілий гідальго Алонсо Кіхано на старості літ під впливом читання ли­царських романів, зі сторінок яких перед ним постав ідеальний герой, потрапив у полон дивної мрії — стати мандрівним лицарем. Щиро вірячи у правдивість описаного в романах, він вирішив теж «поборювати всілякого роду кривди, на­ражатися на різні небезпеки й біди, щоб, переборовши їх і подолавши, покрити ймення своє несмертною славою». Обравши собі звучне ім’я Дон Кіхот з Ла- манчі, перетворивши свою шкапу на Росинанта (тобто Перешкапу), вирушив гі­дальго мандрувати у пошуках справедливості.

Усі подальші дії роману відбуваються у двох вимірах: реальному, тобто дій­сному житті, яке насправді оточує героя, та в уявному, ілюзорному, який існує лише в уяві, свідомості Дон Кіхота. Ось він прибув до корчми, де попрохав її ха­зяїна посвятити його в лицарі, бо без цього не можна здійснювати подвиги. Для Дон Кіхота це дійство — дуже важлива й серйозна подія, для хазяїна корчми й постояльців — лише незвична розвага, можливість поглузувати з дивака. Ось на шляху трапилися звичайні вітряки, які уява гідальго перетворила на лихих ве­летнів, і він сміливо кинувся в бій з ними, «бо змітати з лиця землі лихе насін­ня — то річ Богові мила».

Боротьба зі злом, яку Дон Кіхот обрав метою свого життя, — благородна справа. Проте наслідки його вчинків нерідко бувають негативними. Часто від подвигів страждає сам герой, як це було в бою з вітряками, або інші люди, на­приклад, пастушок, якому лицар прагнув до Люди, що оточують Дон Кіхота, не сприймають його вчинків, глузують з нього, вважають божевільним. Мабуть, не випадково Сервантес своїм героєм зробив людину похилого віку. Його ідея лицарства — героїчна й прекрасна, але вона належить минулому. Бла­городні наміри, що виникають в уяві Дон Кіхота, у реальному житті нездійснен­ні, бо засоби їх утілення досить безглузді.

Постійне поєднання ілюзії та реальності призводить до загострення кон­флікту між ідеалом та дійсністю. Проте водночас гострота цього конфлікту спов­нює роман високою поезією подвигу в ім’я добра. І саме ця поезія робить роман Мігеля де Сервантеса безсмертним.

 

источник: Конфлікт між ідеалом та дійсністю - центральна проблема роману «Дон Кіхот» - Твори | ЗНО

Объяснения читай

Реши свою проблему, спроси otvet5GPT

 • Быстро
  Мгновенный ответ на твой вопрос
 • Точно
  Бот обладает знаниями во всех сферах
 • Бесплатно
  Задай вопрос и получи ответ бесплатно

Популярно: Химия

Caktus Image

Есть вопросы?

 • Как otvet5GPT работает?

  otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса.
 • Сколько это стоит?

  Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны.
 • Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?

  Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое!
 • В чем отличия от ChatGPT?

  otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.

Подпишись на наш телеграмм канал

GTP TOP NEWS