subject
Геометрия, 08.10.2019 13:20 shkiper15555

С1. які координати має проекція точки m (-3; 2; 4) на координатну площину: 1) xz 2)yz3)xy2. знайдіть координати середини відрізка ef, якщо e (3; -3; 10), f (1; -4; -8)​

ansver
Ответов: 3
Всего вопросов: 19109570