subject
Физика, 08.10.2019 12:07 соаовоых

7. скільки часу (у год) потрібно
затратити, щоб резервуар, об'єм
якого 2 м, заповнити за допо-
могою відра місткістю 8л, якщо
наповнення відра водою та і пере-
ливання в резервуар триває 18 с?
(36

ansver
Ответов: 2
Всего вопросов: 19109570