subject
Экономика, 08.10.2019 13:20 busik2

Швець пошив 10 пар чобіт. на пошиття однієї пари він витратив в середньому20 год. праці. на ринку кожну пару чобіт швець зміг обміняти в середньому навартість у 17 год. працівизначте: а) рівень ефективності праці шевця (суспільно нормальний, вищий засуспільний, нижчий за суспільний); б) вартість
виробництва 10 пар чобіт; в) ринкову (реальну) вартість 10 пар чобіт; г) скільки “заплатив” швець за розв’язання протиріччя, втіленого в його товарі? д) на скільки більшими були б сумарні втрати шевця у разі його відмови відобміну в пропорції, що склалися на ринку ? сапожник сшил 10 пар сапог. на
пошив одной пары он потратил в среднем20 ч. труда. на рынке каждую пару сапог сапожник смог обменять в среднем настоимость в 17 час. труда. определите: а) уровень эффективности труда сапожника (общественно нормальный, вышеобщественный, ниже общественный)б) стоимость производства 10 пар сапог; в)
рыночную (реальную) стоимость 10 пар сапог; г) сколько "заплатил" сапожник за решение противоречия, воплощенного в его товаре? д) на сколько больше были бы суммарные потери сапожника в случае его отказа отобмена в пропорции, сложившиеся на рынке?

ansver
Ответов: 2
Всего вопросов: 19344200