subject

Падкрэслить радок у вершы, у яким перадаецца асноуная думка верша: у лесе. есць за хатай лес густы: ёсць там ёлки, ёсць кусты, ёсць суницы, ёсць чарницы, ёсць калина, ёсць малина, ёсць арэхи, ёсць грыбы- ён чакае вас, сябры!

ansver
Ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 18.03.2019 14:58
1. адзначце правільна напісаныя словы" -1 бухгалтэр; 4 кінаэкран; 2 добравольнасць; 5 паўдрымотны.з дрэзіна; 2. адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я: 1 аб_днальны; 4 сув_нірны; 2 ус_мярых5 сон_чны.зc_бравацьв. адзначце прыклады з правільным напісаннем падкрэсленых літар у/ў: 1 часопіс “полымя” узнагародзілі; 2 цягне ў лес; 3 удзельнічаў ў міжнародных конкурсах; 4 аляксандра ульянава; 5 творы напісаны шчыра, ўсхвалявана.1. адзначыць правільна напісаныя словы: 1 восем тысяч; 4 вераб іны; 2 валяр янка; 5 зьедліва.з васілеўскі востраў; адзначце назоўнікі, якія ў форме р. скл. адз. л. маюць канчатак -у: 1 аспірын; 4 дзеяслоў; 2 касец; 5 гнеў.з востраў; адзначце словы, якія трэба пісаць праз злучок: 1 (шаўка) водства; 4 (прэс) цэнтр; 2 (трох) вугольнік; 5 (музыкант) наватар.3 (супер) гігант; адзначыце словы, якія трэба пісаць разам: 1 (бавоўна) ўборачны; 2 (двух) метровы; 3 (вакальна) інструментальны; 4 (грунтоўна) прадуманы; 5 (інда) еўрапейскі.адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы трэба пісаць разам.1 хто ў ліпені на полі працуе, таго (ў) зімку і печка пагрэе.2 (у) гары небасхіл хараством зіхаціць.з (дзе) нідзе жаласна звінела адзінокая пчала.4 (пад) вечар зямля стыла на холадзе.5 закруціла зіма (без) пары.​
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.04.2019 19:46
Разбор слова жаўцее главное чтобы не было ошибок
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 18.05.2019 15:20
Морфологический разбор слова голове
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 31.05.2019 14:30
З'ехаць,пад'есці,з'есці ,пад'ехаць,ад'езд,з'езд. абазначце прыстаукі.
Ответов: 1
У тебя есть свой ответ?
Падкрэслить радок у вершы, у яким перадаецца асноуная думка верша: у лесе. есць за хатай лес густы:...

Вопросы по другим предметам:

Категория
Литература, 02.10.2019 07:10
Категория
Українська мова, 02.10.2019 07:10
Категория
Окружающий мир, 02.10.2019 07:10
Категория
Литература, 02.10.2019 07:10
Категория
География, 02.10.2019 07:10
Категория
Русский язык, 02.10.2019 07:10
Категория
География, 02.10.2019 07:10
Всего вопросов: 19012271